Modellering af strukturel mekanik

Udviklingen af en lang række produkter er afhængig af de mekaniske egenskaber samtidig med, at de overholder restriktioner på materialevalg og udformning. Med modellering kan du opbygge en virtuel model af komponenterne og dermed teste og optimere dit design, så det overholder specifikationerne.

Simulering udnyttes i dag i konceptfasen og produktudviklingen samt til fejlfinding i det færdige produkt.

Få et overblik over fordelene ved simulering og mulighederne for simulering af strukturel mekanik i COMSOL Multiphysics, hvor vi bl.a. vil komme ind på områder som:

• Lineær strukturel mekanik
• Ikke-lineære materialer
• Fatigue/udmatning
• Multibody dynamik
• Kontakt

Vi kommer også kort omkring andre fysikker, som ofte er koblet til strukturel mekanik, som f.eks. varmeudbredelse, flow osv. - multifysik.

Du vil endvidere se en demo af simuleringsprocessen fra A-Z, så du får et godt indblik i, hvad der kræves for at bruge simulering. Du kan i løbet af hele webinaret stille spørgsmål.

Webinaret henvender sig til alle med interesse for strukturel mekanik.

Webinar image

Fill in the form below to register for this free webinar


Your personal information is confidential. For detailed information, please see our Privacy Policy.

Are you a COMSOL user? *

Webinar details

Date May 5, 2014
Time 7:00am EDT (Boston)
11:00am GMT
1:00pm CEST (Paris)
Local time

Speaker

Thure Ralfs
COMSOL

Thure er Civilingeniør fra DTU og har siden 1997 arbejdet i COMSOL som applikationsingeniør.