Simulointi prosessiteollisuudessa 26.8.2014, klo 09.00-10.00

Comsol Oy järjestää maksuttoman webinaarin prosessiteollissuudessa esiintyvien ilmiöiden mallinnuksesta tiistaina 26.8.2014 klo 9-10.

Prosessiteollisuuden laitteiden ja prosessien suunnittelussa on tärkeää ymmärtää useiden eri fysikaalisten ilmiöiden merkitys ja vuorovaikutukset toisiinsa. Mallinnettavia ilmiöitä ovat mm. virtaus, lämmönsiirto, aineensiirto ja kemialliset reaktiot sekä näistä aiheutuvat kuormitukset rakenteisiin. COMSOLin erityisenä vahvuutena on useiden fysiikkojen helppo kytkeminen ja ratkaisu samassa laskentamallissa.

Webinaarissa esitellään lyhyesti prosessiteollisuudessa esiintyvien fysiikkojen mallinnusominaisuudet, näiden ilmiöiden kytkeminen toisiinsa, sekä tehdään prosessiteollisuuteen liittyvä demo-malli, joka käytännössä osoittaa COMSOLin simulointimahdollisuudet multifysiikkasovelluksissa. Lisäksi käydään läpi aiheeseen liittyviä asiakasreferenssejä.

Tilaisuuden tarkoituksena on antaa yleistietoa mallinnuksen ja simuloinnin tarjoamista mahdollisuuksista. Aiempaa simulointituntemusta ei esitysten seuraamiseen tarvita. Webinaari soveltuu kaikille prosessiteollisuuden ja -tekniikan parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.

Webinar image

Registration

This webinar has ended. You can watch the archived webinar at this link.

Webinar details

Date August 26, 2014
Time 2:00am EDT (Boston)
6:00am GMT
8:00am CEST (Paris)
Local time

Speaker

TkT Timo Karvinen
Comsol Oy

Timo Karvinen valmistui tekniikan tohtoriksi 2007 Tampereen teknillisestä yliopistosta lämpö- ja virtaustekniikan alalta. Hän jatkoi TTY:llä postdoc-tutkijana tehden pääasiassa virtauksen, lämmönsiirron ja mekaniikan numeeriseen laskentaan liittyvää tutkimusta. Ennen siirtymistään Comsolille Timo työskenteli muutaman vuoden ydinvoima-alalla.