Introduksjon til COMSOL Multiphysics 4.4

English version

Når: Onsdag 4. juni kl. 09:00-12:00
Hvor: Trondheim
Program: 09:00 - 10:00 Introduksjon og demonstrasjon
10:00 - 10:15 Kaffepause
10:15 - 12:00 Minikurs: Prøv multifysikkmodellering selv
Pris:Gratis!

Påmeldingsskjema

Demonstrasjon av programvaren

Instruktøren vil gi deg en innføring i programmet og dets muligheter, og underveis bygge en modell steg for steg. Presentasjonen og modellene blir tilpasset deltakerne, så vi vil be deg om å angi relevante fagområder for deg i påmeldingskjemaet.

Prøv COMSOL Multiphysics

  • Prøv å jobbe i den nye versjonen, COMSOL Multiphysics 4.4
  • Test ut programvaren med veiledning fra en erfaren instruktør
  • Få en gratis evalueringslisens med fri teknisk support i 14 dager
  • Opprett kontakt med en av våre ingeniører som kan hjelpe deg under evalueringen

NB! Påmeldingsfrist kl 14:00 onsdag en uke før

PS: Du må ha med egen PC for å delta på seminaret (ekstern mus anbefales). Du får en 14 dagers prøveversjon av COMSOL Multiphysics installert ved oppmøte.

Meld deg på herEnglish version

When: Wednesday June 4, 2014, at 09:00 - 12:00
Where: Trondheim
Program: 09:00 - 10:00 Introduction and demonstration
10:00 - 10:15 Coffee break
10:15 - 12:00 Minicourse: Try modeling with Multiphysics
Price:Free!

Sign up here

An Overview of the Software

The instructor will give a comprehensive introduction to the software, and help you to build up your own step-by-step model. The presentation and the models will be adapted to fit the participants, so we encourage you to specify relevant subjects in the registration form.

Try COMSOL Multiphysics

  • Explore working in the new version, COMSOL Multiphysics 4.4
  • Test the software with assistance from an experienced instructor
  • Get a free evaluation license with free technical support for 14 days
  • Get personal contact with one of our engineers which will be of assistance in your evaluation process

NB! Registration deadline at 14:00 Wednesday one week before.

PS: Please note that you will need to bring a laptop if you wish to participate in the seminar (external mouse is recommended). On attendance you get a 14 days evaluation of COMSOL Multiphysics.

Trainer

Erlend Kristiansen
COMSOL AS

Erlend Kristiansen er utdannet MSc ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU med spesialisering innen bevegelsesstyring og numeriske integrasjonsmetoder. Han har jobbet for COMSOL siden mars 2012 med teknisk salg, support og kursing innen COMSOL Multiphysics.
------
Erlend Kristiansen holds an MSc from NTNU with specialization in motion control and numerical simulation. He has been working for COMSOL AS since March 2012 performing sales, support and courses using COMSOL Multiphysics.

Registration form

Please specify the topics that are most relevant to youYour personal information is confidential. For detailed information, please see our Privacy Policy.