Supermaterialet grafen simuleras med svensk mjukvara

Daniel Ericsson April 12, 2013

Grafen är ett nytt material som består av ett enda skikt av kolatomer ordnade i ett hexagonalt mönster, vilket ger materialet ett antal unika egenskaper. Upptäckten av grafen resulterade i Nobelpriset i fysik år 2010 och just nu pågår mycket forskning kring materialet. I slutet av januari i år meddelade EU-kommissionen att Chalmers tekniska högskola har fått EUs uppdrag att leda deras hittills största forskningsinitiativ kring grafen och finansieringen uppgår totalt upp till 9 miljarder svenska kronor. Svenska mjukvaran COMSOL […]

Read More

Categories


Categories


Tags