3D-printing og simulering - 30 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 27. mai 2020

Back to Events Calendar

Hvorfor deformeres noen 3D printede deler og andre ikke?

3D printing har åpnet for å produsere geometrisk kompliserte deler som tidligere ikke var mulig. Samtidig kan denne tilvirkningsprosessen føre til uønskede deformasjoner og stresskonsentrasjoner i den ferdige delen.

I dette webinaret skal vi se på hvordan simulering kan benyttes i utviklingsprosessen for 3D printede deler. Vi vil vise hvordan Optimalization Module kan benyttes for å optimalisere geometrien, og hvordan man kan forutse potensielle feil i den ferdige delen som følge av printingen.

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for 3D-printing og simulering - 30 min webinar

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend 3D-printing og simulering - 30 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Andrea Vågen Edvardsen
COMSOL

Andrea Vågen Edvardsen jobber som applikasjonsingeniør hos COMSOL i Norge. Hun startet i COMSOL høsten 2019 etter å ha fullført en mastergrad i produktutvikling og produksjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.