Antenner och högfrekvent elektromagnetism - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 28 maj 2020

Back to Events Calendar

Välkommen till ett webinar om hur COMSOL Multiphysics kan användas för att simulera millimetervågor, antenner, vågledare och andra tillämpningar inom högfrekvent elektromagnetism.

Ämnen som kommer beröras är hur man kan ta fram direktivitet och verkningsgrad för antenner, koppla fjärrfält från en modell med upplöst vågutbredning till en strålgångsanalys, olika typer av portar och en hel del tips för effektiv modellering i COMSOL.

Med på webinariet är också inbjudna talare från industrin som berättar om aktuella simuleringsprojekt.

Register for Antenner och högfrekvent elektromagnetism

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Antenner och högfrekvent elektromagnetism.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Björn Bragée
COMSOL