CFD på 45 min

16/03/201813.00 - 13.45 CET

Back to Events Calendar

Lær at simulere CFD i COMSOL Multiphysics og få en gennemgang af mulighederne.

CFD bruges indenfor en lang række anvendelsesområder og i sammenhæng med mange andre fysiske fænomener.

I løbet af 45 minutter kommer vi bl.a. ind på:

  • Laminært og turbulent flow
  • Varmeoverførsel og CFD
  • Kemi og CFD
  • To-fase flow
  • Flow i porøse medier
  • Koblinger til andre fysiker, f. eks. strukturel mekanik (FSI)
  • Tips og tricks indenfor CFD modellering

Desuden får du et overblik over de øvrige muligheder inden for flow, som f.eks. ikke-newtonsk flow eller flow i lange rørsystemer.

Register for CFD på 45 min

COMSOL Access User? Log-in for Faster Registration!

COMSOL, Inc. is committed to protecting the privacy of its customers and visitors to its websites. Details concerning our privacy policy may be found here.

Webinar Details

16/03/2018 | 13.00 CET (UTC+01:00)

Speaker

Hilde Larsson
COMSOL A/S Hilde Larsson arbejder som applikationsingeniør indenfor CFD på COMSOL siden November 2017. Hun har en PhD fra DTU indenfor CFD modellering af bioreaktorer og er civilingeniør i teknisk biologi fra Linköpings Universitet.