Demokratisering av simuleringsressurser - 30 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 16. oktober 2020

Back to Events Calendar

Hvordan kan simuleringer gi deg et forsprang i digitaliseringsprosessen? Utviklingsavdelinger legger ofte ned mye tid i utviklingen av gode simuleringsmodeller av produkter og prosesser. Ved å bygge disse inn i en applikasjon, kan simuleringer benyttes gjennom hele verdikjeden.

En slik applikasjonen vil ha et egendefinert grensesnitt der brukeren kan endre parametere, kjøre simuleringen og visualisere resultatene. Brukeren av applikasjonen trenger ikke ha noe erfaring med simuleringsverktøy. Applikasjonen lages av en ekspert i simulering, og kan brukes av andre i utviklingsprosessen, i produksjon, i testing, eller i salg og markedsføring. Denne prosessen kalles gjerne ‘demokratisering av simuleringressurser.’

Temaer for webinaret er:

  • Arbeidsflyten-fra simuleringsmodell til applikasjon
  • Hvordan applikasjoner kan deles kostnadsfritt med kolleger, kunder eller samarbeidspartnere
  • Eksempler på bruk av applikasjoner fra ulike kunder
  • Demonstrasjon av hvordan lage en applikasjon

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Demokratisering av simuleringsressurser - 30 min webinar

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Demokratisering av simuleringsressurser - 30 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Nikolai Høiland Ubostad
COMSOL

Nikolai Ubostad works as an applications engineer at COMSOL Norway. He started in 2019, having received his PhD in mathematics from the Norwegian University of Science and Technology.