Designoptimering med COMSOL Multiphysics - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 25 juni 2020

Back to Events Calendar

Välkommen till ett webinar om hur COMSOL Multiphysics kan användas för optimering vid produktutveckling och design. Traditionellt har optimering använts främst inom strukturmekanik men samma metodik kan tillämpas inom andra fysikdiscipliner, till exempel CFD, akustik, värmetransport och elektromagnetism. Det finns olika typer av optimering som passar vid olika faser i produktutvecklingen, några är generella och passar bra vid konceptutveckling, medan andra passar bättre senare i utvecklingsskedet.

Ämnen som kommer tas upp under webinaret är

-Parameterstudier
-Parameteroptimering
-Formoptimering
-Topologioptimering

Register for Designoptimering med COMSOL Multiphysics

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Designoptimering med COMSOL Multiphysics.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Björn Bragée
COMSOL