Digitale tvillinger av batterisystemer – 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 24. mai 2019

Back to Events Calendar

Hvordan kan man på en effektiv måte overvåke ytelse, temperatur, kapasitetssvekkelse og aldringseffekter for et batterisystem? Overvåkning av et batterisystem er ofte vanskelig siden ikke alt lar seg måle, samtidig som at sensorer tar plass og man vil gjerne ha systemet så kompakt som mulig. Å benytte digitale tvillinger ved hjelp av simuleringsteknologi er ett mulig svar på disse utfordringene.

I dette 18-minutters webinaret ser vi på hvordan simuleringsmodeller kan brukes i digitale tvillinger for et batterisystem.

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Digitale tvillinger av batterisystemer – 18 min webinar

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Digitale tvillinger av batterisystemer – 18 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Erlend Kristiansen
COMSOL