Elektromagnetisk modellering inom statik och lågfrekvens med COMSOL Multiphysics - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 24 september 2020

Back to Events Calendar

Modellering av elektromagnetiska fält används inom vitt skilda områden såsom elektriska motorer, elektriska komponenter, induktionsuppvärmning, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Välkommen till detta webinarium där vi kommer att berätta hur COMSOL Multiphysics kan användas inom modellering av elektromagnetism, med speciellt fokus på statik och lågfrekvens. Genom en live-demo kommer du att få se hur man sätter upp en modell av en tredimensionell spole samt hur man beräknar induktionsuppvärmning. Vi kommer även att diskutera modellering av elektriska motorer, elektriska kretsar, samt modellering av elektriska strömmar i tunna skikt.

Register for Elektromagnetisk modellering inom statik och lågfrekvens med COMSOL Multiphysics

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Elektromagnetisk modellering inom statik och lågfrekvens med COMSOL Multiphysics.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Anna Juhasz
COMSOL

Anna Juhasz jobbar med teknisk support på COMSOL, med fokus på elektromagnetisk modellering. Hon är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, och har jobbat för COMSOL sedan 2004.