Elektronikkylning i COMSOL Multiphysics - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 22 april 2020

Back to Events Calendar

Vad blir den högsta temperaturen? Hur snabbt blir det varmt? Hur kan vi förbättra kyldesignen för att uppnå kraven? Som ingenjör känner du troligtvis igen frågorna. För elektroniktillämpningar spelar temperaturen oftast en avgörande roll och just därför är det så viktigt att kunna förutspå den med simuleringar.

Välkommen till ett gratis webinar där du snabbt får en inblick i hur du simulerar elektronikkylning med COMSOL Multiphysics. Du kommer att få se en demonstration av arbetsgången för att utföra en analys samt se olika exempel från industrin.

Register for Elektronikkylning i COMSOL Multiphysics

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Elektronikkylning i COMSOL Multiphysics.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Björn Bragée
COMSOL