Fugttransport i bygningsmaterialer - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 21. jun. 2019

Back to Events Calendar

At kunne simulere fugtudbredelse, kondens og fordampning sammen med varmetransport i bygningsmaterialer er afgørende i forbindelse med tørring og problemer med fugtindtrængning med dertilhørende risiko for mugdannelse.

I løbet af dette webinar ser du hvordan samspillet mellem fugt og varme kan simuleres, og hvordan fordampningsvarmen fra kondensering og fordampning har indflydelse på resultatet.

Der blive vist eksempler både på fugttransport i forbindelse med tørring og i forbindelse med fugtindtrængning i konstruktioner bestående af forskellige typer materialer med og uden fugtspærre.

Register for Fugttransport i bygningsmaterialer

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Fugttransport i bygningsmaterialer.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Hilde Larsson
COMSOL