Innsikt gjennom multifysikksimuleringer – 30 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 1. september 2020

Back to Events Calendar

Det er mange fordeler med bruk av simulering i undervisning av alle typer realfag. For eksempel

  • Visualisering av usynlige, veldig små eller farlige fenomen, som magnetiske felt eller ioniserende stråling
  • Studentene kan eksperimentere med parametre, materialer, geometrier og så videre
  • Simulere laboratorieforsøk, for å forstå fenomen før man gjør forsøket
  • Man kan enkelt koble fysiske fenomen sammen, og se effekten på resultatet
  • Bruk av simulering i undervisningen gir trening i simuleringsverktøy, som er ettertraktet i arbeidslivet

I dette webinaret skal vi se på hvordan COMSOL Multiphysics® kan brukes i undervisning. COMSOL Multiphysics® er en programvare for simulering av forskjellige fysiske fenomen, som varmetransport, strukturmekanikk, elektromagnetisme og kjemiske reaksjoner. Bredden og fleksibiliteten i programmet gjør at det kan brukes i undervisning i mange ingeniørdisipliner.

Vi introduserer COMSOL Multiphysics®, og går gjennom fysikken som kan simuleres og hvordan de kan kobles sammen. Så ser vi på hvordan denne multifysikk-tilnærmingen kan brukes til å visualisere, utforske og forstå komplekse fenomen. Spesielt nyttig i denne sammenhengen er Application Builder, som lar brukeren lage applikasjoner basert på en simulering.

Dette er det første webinaret i en serie på tre frittstående webinarer om simuleringer i undervisning, del to og tre kan du finne her:

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Archived Webinar Details

Speaker

Nikolai Høiland Ubostad
COMSOL

Nikolai Ubostad jobber som applikasjonsingeniør i COMSOL Norge. Han forsvarte doktorgraden i matematikk ved NTNU i 2019, og ble ansatt i COMSOL samme år.