Korrosjonsprosessar og katodisk vern - 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 7. jun. 2019

Back to Events Calendar

Corrosion simulations

Den årlege kostnaden med korrosjonsrelaterte skadar på verdsbasis er estimert til 2.5 milliardar dollar. Det kan vere mykje å hente på å optimalisere prosessar og design av korrosjonsvern ved hjelp av simulering. I dette webinaret vil vi vise nokre døme frå industrien på korleis COMSOL Multiphysics kan brukast til å simulere korrosjonsprosessar og katodisk vern, med fokus på kva som gjer COMSOL Multiphysics godt eigna for denne typen simuleringar.

Archived Webinar Details

Speaker

Bertil Nistad
COMSOL