Multifysikk på mekanismer – 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 14. september 2018

Back to Events Calendar

Vi er omgitt av bevegelige mekanismer: Motorer, kjøretøy, husholdningsmaskiner osv. Konkurransen er hard, ofte internasjonal, og produktsyklusen blir kortere og kortere. Slike produkter har ofte mange ulike aspekter som kan forbedres, og nye ideer kan være tidkrevende og kostbart å teste. Hvilken rolle kan multifysikkanalyser spille i utvikling av slike produkter?

I dette 18-minutters webinaret ser vi på hvordan multifysikksimuleringer brukes for å forstå samvirkning mellom bevegelige mekanismer og annen fysikk. For eksempel, hvordan kan man redusere vibrasjoner som oppstår i en induksjonsmotor? Meld deg på for å få innspill til nye metoder for produktutvikling av slike systemer.

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English. .

Register for Multifysikk på mekanismer – 18 min webinar

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Multifysikk på mekanismer – 18 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Erlend Kristiansen
COMSOL