Multifysikksimuleringer i undervisning – 30 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 2. september 2020

Back to Events Calendar

Modelleringsarbeid gir økt læringsutbytte på mange måter. Studentene kan visualisere fysikken, koble sammen fysiske fenomen og se på problemer fra den virkelige verden, alt uten å måtte lære mye avansert matematikk først. Studentene kan eksperimentere med fysikken, se resultatet av endrede parametere og bygge intuisjon i fred og ro. Denne arbeidsformen passer til hjemmeundervisning og som erstatning eller supplement for labarbeid.

I dette webinaret skal vi se på hvordan COMSOL Multiphysics® kan benyttes som et interaktivt læringsverktøy, både til selvstudie og i forelesninger eller øvinger. COMSOL Multiphysics® er en programvare for simulering av multifysikk. I en og samme modell kan du inkludere ulike fenomener, som for eksempel akustikk, strukturmekanikk, varme- og massetransport eller kjemiske reaksjoner. Programmet er enkelt å bruke, og tar kort tid for studentene å sette seg inn i.

Temaer for webinaret er:

  • Hvordan simulering passer sammen med problembasert læring der studentene kan bruke programmet identifisere problemstillinger, formulere hypoteser og innhente kunnskap
  • Hvordan COMSOL® kan brukes til å simulere forsøk før det gjøres i laboratoriet, for å få intuisjon og forståelse før forsøket gjøres
  • Eksempler på hvordan COMSOL® er brukt i undervisningen innenfor ulike fagfelt

Dette er det andre webinaret i en serie på tre frittstående webinarer om simuleringer i undervisning, del en og tre kan du finne her:

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Archived Webinar Details

Speaker

Nikolai Høiland Ubostad
COMSOL

Nikolai Ubostad jobber som applikasjonsingeniør i COMSOL Norge. Han forsvarte doktorgraden i matematikk ved NTNU i 2019, og ble ansatt i COMSOL samme år.