Renere vand - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 22. feb. 2019

Back to Events Calendar

English version here

Vandhåndtering - fra grundvand til drikkevand til rensning og udledning.

Håndtering af vand giver anledning til en bred vifte af problemstillinger, som i dag kan assisteres af simuleringer. I løbet af webinaret vil vi komme ind på flere eksempler på simuleringer og eksempler fra industri og forskning, der illustrerer hvad man kan inden for f.eks.:

 • Flow af grundvand
  • Følg forurening fra kilde til grundvand
  • Afværgeboringer
 • Vandforsyning
  • Detektion af lækager
 • Flerfase flow f.eks.
  • Sedimentering af partikler i rensningsanlæg
  • Tilsætning af luftbobler inden udledning til søer/vandløb
 • Vandrensning og desinfektion
  • Fysisk f.eks.: membran filtrering, kolonneprocesser ...
  • Biologisk eller kemisk f.eks. med: klor, ozon, med eller uden beluftning ...
  • UV-lys

I løbet af webinaret kan du se hvordan beslutninger inden for vandhåndtering kan understøttes af simulering med multifysik.

Webinaret henvender sig til alle med interesse i vandhåndtering, og du vil have mulighed for at stille spørgsmål gennem hele sessionen.

Archived Webinar Details

Speaker

Thure Ralfs
COMSOL

Thure Ralfs er administrerende direktør for COMSOL's danske kontor. Før han kom til COMSOL i 1997, arbejde han med udvikling af forskellige tekniske programmer. Thure er Civil Ingeniør og har en MBA fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).