Säteilylämmönsiirtoa 18 minuutissa - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 30.11.2018

Back to Events Calendar

Säteily tulisi huomioida lämmönsiirron laskennassa mm. näissä tapauksissa:

  • Väliaine on osittain läpäisevää
  • Pinnan emissiviteetti on suuri
  • Pinnan ja ympäristön välinen lämpötilaero on suuri
  • Johtumisen ja konvektion vaikutus on pieni
  • Lyhyillä aikaskaaloilla

Webinaari esittelee 18 minuutissa COMSOLin tarjoamia työkaluja säteilylämmönsiirron laskentaan. Tervetuloa seuraamaan!

Archived Webinar Details

Speaker

Timo Karvinen
COMSOL

Timo Karvinen on virtaukseen ja lämmönsiirtoon erikoistunut sovellusinsinööri. Ennen COMSOLille tuloaan hän työskenteli ydinvoima-alalla. Timo valmistui tekniikan tohtoriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta.