Simulering av elektriska motorer och maskiner i COMSOL Multiphysics - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 11 juni 2020

Back to Events Calendar

Välkommen till ett webinar om hur COMSOL Multiphysics kan användas för att simulera elmotorer. Du kommer att få se en modell av en elmotor byggas från grunden med handfasta tips om saker man bör tänka på vid modelleringen. Du kommer också att få exempel på hur man kan använda resultateten från elmotorsimuleringen för att studera deformationer och värme.

Med på webinariet är också inbjudna talare från industrin som berättar om aktuella simuleringsprojekt.

Register for Simulering av elektriska motorer och maskiner i COMSOL Multiphysics

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Simulering av elektriska motorer och maskiner i COMSOL Multiphysics.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Björn Bragée
COMSOL