Simuleringsapplikationer i COMSOL Multiphysics - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 7 maj 2020

Back to Events Calendar

Simuleringsapplikationer gör det möjligt att utföra beräkningar utan att vara specialist. Slutanvändaren kör skräddarsydda appar via en webbläsare eller som en fristående applikation.

Välkommen till ett gratis webinar där du får en introduktion till simuleringsappar med COMSOL Multiphysics. Vi visar hur de fungerar och används inom områden som strukturanalys, värmetransport, CFD, akustik och elektromagnetism.

Detta webinar riktar sig till:

 • Företag som vill börja med / öka användningen av simuleringar
 • Ingenjörer (icke-beräkningsspecialister) med intresse av modellering
 • Beräkningsingenjörer som vill sprida sin kunskap och sina modeller
 • Konsulter som vill utveckla och sälja simuleringsappar
 • Forskare som vill dela med sig av sina beräkningsmodeller
 • Register for Simuleringsapplikationer i COMSOL Multiphysics

  Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Simuleringsapplikationer i COMSOL Multiphysics.
  Forgot your Password?
  You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
  You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

  Archived Webinar Details

  Speaker

  Mikael Fredenberg
  COMSOL