Strömning i porösa medier - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 20 maj 2020

Back to Events Calendar

Välkommen till detta webinar där vi på ett lättfattligt sätt visar hur hur man kan simulera strömning i porösa medier med COMSOL Multiphysics®.

Porösa medier förkommer i en mängd olika tillämpningar inom till exempel läkemedelstillverkning, bioteknologi, luftrening, livsmedelsindustri, kärnkraftssäkerhet och väg- och vattenbyggnad. Du får här en inblick i de grundläggande fenomenen och hur man enkelt bygger en modell för att få snabbt resultat.

Med på detta webinar kommer också inbjudna talare från industrin vara representerade och berätta om deras simuleringsprojekt.

Register for Strömning i porösa medier

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Strömning i porösa medier.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Niklas Rom
COMSOL