Strukturmekanikk i COMSOL Multiphysics® - 45 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 22. september 2020

Back to Events Calendar

Hvorfor bør multifysikksimulering være et ledd i arbeidsflyten din?

Gjennom strukturelle analyser kan du effektivisere arbeidsflyten ved å forutse hvordan ulike belastninger vil føre til spenninger og deformasjoner i komponenten din. Med Structural Mechanics Module i COMSOL Multiphysics® kan du gjennomføre egenfrekvensanalyser, analysere respons fra dynamiske belastninger, gjennomføre styrkeberegninger, buckling- og utmattingsanalyser.

I dette webinaret vil vi gi en introduksjon til COMSOL Multiphysics®, og se på mulighetene som finnes innenfor strukturmekanikksimulering. Vi vil vise frem brukergrensesnittet og hvordan du kan gjennomføre fullverdige multifysikksimuleringer som blant annet kan inkludere varmeoverføring, elektromagnetisme, fluid-struktur interaksjon og væskestrømning, alt dette i ett og samme simuleringsrom.

Dette er det første webinaret i en serie på tre frittstående webinarer knyttet til strukturmekanikk, del to og tre kan du finne her:

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Strukturmekanikk i COMSOL Multiphysics® - 45 min webinar

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Strukturmekanikk i COMSOL Multiphysics® - 45 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Andrea Vågen Edvardsen
COMSOL

Andrea Vågen Edvardsen jobber som applikasjonsingeniør hos COMSOL i Norge. Hun startet i COMSOL høsten 2019 etter å ha fullført en mastergrad i produktutvikling og produksjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.