Strukturmekanikmodellering i COMSOL Multiphysics 5.5® - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 14 maj 2020

Back to Events Calendar

Delta i vårt webinar och hör mer om hur kommersiella företag använder sig av Structural Mechanics Module i sitt dagliga arbete. Förutom det, kommer du även få en översikt i andra moduler som kan vara av intresse för strukturella analyser. Under webinariet kommer ett axplock av funktionaliteten i dessa moduler behandlas, däribland:

  • Stationär analys
  • Egenfrekvensberäkning
  • Tidsberoende analys
  • Bultförspänning
  • Elementtyper: Solid, skal, membran m.m.

  • Linjär och olinjära analyser
  • Ortotropisk och anisotropiska material
  • Stora deformationer
  • Kontaktanalys, med eller utan friktion

Register for Strukturmekanikmodellering i COMSOL Multiphysics 5.5®

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Strukturmekanikmodellering i COMSOL Multiphysics 5.5®.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Johan Potrus
COMSOL