Ukens modell: Beregn porøse materialdata - 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 11. september 2020

Back to Events Calendar

Hva gjør du når du mangler materialparametre til en simuleringsmodell for porøs strømning?

Når man skal simulere porøs strømning så trengs parametrene porøsitet og permeabilitet for materialet. Dette har man ikke alltid tilgjengelig. Hvis man vet mikrostrukturen for materialet, f.eks fra et mikroskopbilde, så kan disse parametrene beregnes i COMSOL Multiphysics®. Det opprinnelige problemet kan så simuleres. I dette webinaret viser vi hvordan dette kan utføres.

Ingen forkunnskaper behøves, logg deg på fra pc, nettbrett, eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Archived Webinar Details

Speaker

Erlend Kristiansen
COMSOL