Ukens modell: Porous Reactor på 18 minutter - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 1. april 2020

Back to Events Calendar

Hva skjer når kjemikalier strømmer gjennom en katalysator?

I dette 18-minutters webinaret skal vi se på COMSOL®-modellen «Porous Reactor with Injection Needle» hvor vi modellerer hvordan den kjemiske reaksjonen i reaktoren skjer.

Vi går gjennom hva som skal modelleres og hvilke fysiske fenomen og ligninger som gjelder. Deretter ser vi på hvordan dette er satt opp i COMSOL Multiphysics®, og diskuterer resultatene.

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Ukens modell: Porous Reactor på 18 minutter

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Ukens modell: Porous Reactor på 18 minutter.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Nikolai Høiland Ubostad
COMSOL