Ukens modell: Vindmølleblad av komposittmateriale - 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 13. mai 2020

Back to Events Calendar

Kompositter er det 21. århundrets materialer: Lette og sterke, og man kan skreddersy egenskapene til akkurat det de skal brukes til. Denne typen materiale finner man overalt der høy styrke og lav vekt er viktig, eksempelvis i biler, skipsskrog og vindmøller.

Vindmølleblader er store og påvirkes av ulike type laster som vind, gravitasjon og sentrifugalkrefter. Dette krever et lett og sterkt materiale, og kompositter egner seg derfor godt. I dette webinaret går vi gjennom modellen «Wind Turbine Composite Blade». Vi ser på hvordan man bygger opp kompositter i COMSOL Multiphysics®, gjennomfører en spenningsanalyse og ser hvordan egenmodusen påvirkes av endring i driftshastigheten.

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Ukens modell: Vindmølleblad av komposittmateriale - 18 min webinar

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Ukens modell: Vindmølleblad av komposittmateriale - 18 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Andrea Vågen Edvardsen
COMSOL

Andrea Vågen Edvardsen jobber som applikasjonsingeniør hos COMSOL i Norge. Hun startet i COMSOL høsten 2019 etter å ha fullført en mastergrad i produktutvikling og produksjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.