Visualisering og postprosessering - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 28. februar 2020

Back to Events Calendar

Mennesker er visuelle skapninger, vi forstår best det vi klarer å se. Derfor er det essensielt å få visualisert resultatene av en simulering på best mulig måte. Hvordan gjør du dette enklest mulig?

I dette 45-minutters webinaret skal vi gå gjennom verktøyene vi har i COMSOL Multiphysics for å visualisere og postprossesere resultatene fra en multifysikksimulering.

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

Register for Visualisering og postprosessering

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Visualisering og postprosessering.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Nikolai Høiland Ubostad
COMSOL

Nikolai Ubostad jobber som applikasjonsingeniør i COMSOL Norge. Han forsvarte doktorgraden i matematikk ved NTNU i 2019, og ble ansatt i COMSOL samme år.