Når kaffekoppen kjøles - fukttransport og fordamping - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 7. oktober 2022

Back to Events Calendar

Fukttransport er i sin natur et multifysikkproblem der du finner transport av luft, vanndamp og varme. Men, som om ikke det var komplisert nok, kan det også finne sted faseendringer i form av fordamping eller kondensering. Så hvordan kan du simulere dette?

I dette webinaret ser vi på en modell av en kopp fylt med en varm væske som konstant fordamper til lufta over. Vi beregner kjøleeffekten av selve fordampingen, og tida det tar før koppen kjøles ned.

Temaer for webinaret vil være:

  • Introduksjon av fysikkgrensesnitt for fukttransport
  • Presentasjon av modellen: geometri og fysikk
  • Studier i modellen: kjøleeffekt av fordampning
  • Gjennomgang av forenklinger og antagelser

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på og se hvordan COMSOL Multiphysics® kan hjelpe deg i ditt prosjekt og kanskje bidra til overraskende innsikt som det hadde vært svært vanskelig å finne på andre måter.

The webinar will be held in Norwegian, but with slides in English. If you would like to know more of the content of the webinar or to discuss this or other topics you are more than welcome to contact me.

Register for Når kaffekoppen kjøles - fukttransport og fordamping

To register for the event, please create a new account or log into your existing account. You will need a COMSOL Access account to attend Når kaffekoppen kjøles - fukttransport og fordamping.

For registration questions or more information contact info-no@comsol.com.

Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

This is a recording of a webinar that originally aired on 7. oktober 2022