COMSOL AB
Tegnérgatan 23
SE-111 40 Stockholm
Sweden
Phone: +46 8 412 95 00
Fax: +46 8 412 95 10

Editor Contact:
Per Backlund
per@comsol.se

COMSOL releasar version 6.2 av COMSOL Multiphysics®

Den senaste versionen av multifysikmjukvaran snabbar upp beräkningstiden och introducerar funktionalitet for surrogatmodeller.

Stockholm 7 november 2023 — Idag släpper COMSOL version 6.2 av COMSOL Multiphysics®, och lägger till funktionalitet för datadriven surrogatmodellering för effektiva fristående simuleringsappar och multifysikbaserade digitala tvillingar.

Nya versionen har också multifysiklösare med hög prestanda för analys av elmotorer, upp till 40 % snabbare CFD-simuleringar med turbulensmodeller och en storleksordning snabbare impulssvarsberäkningar för rums- och kabinakustik. Dessutom är det nu upp till 7 gånger snabbare att utföra Boundary Element-analys (BEM) för akustik och elektromagnetik vid klusterberäkningar.

title="" alt="En modell av ett ramjetmunstycke och dess strömning, visad med isosytor i färgtabellen Prism. Turbulenta flödessimuleringar är nu upp till 40 % snabbare, här ett exempel med högt Mach-tal genom ett ramjetmunstycke.

Effektiva simuleringsappar och digitala tvillingar

Surrogatmodeller ger noggranna simuleringsresultat mycket snabbare än de finita elementmodellerna de approximerar. I simuleringsappar ger det simuleringsresultatet nästan omedelbart. Surrogatmodeller ökar apparnas interaktivitet och kan inkorperas i digitala tvillingar, där snabba uppdateringar ofta är nödvändiga.

Den senaste mjukvaruversionen introducerar också möjligheten att skapa simuleringsappar med automatiserade uppdateringar genom så kallade timer-events, vilket är särskilt användbart när man skapar digitala tvillingar eller IoT-anslutna simuleringsappar.

"Surrogatmodeller stärker avsevärt förmågan att bygga appar i COMSOL Multiphysics®, och öppnar upp nya möjligheter för våra användare", säger Lars Langemyr, Chief Scientist på COMSOL. "De kan nu skapa effektiva digitala tvillingar och bygga interaktiva, beräkningssnabba och noggranna fristående appar."

Multifysiksimuleringar med hög prestanda för elmotorer

Version 6.2 ökar förmågan att simulera elmotorer såväl som transformatorer och andra elektriska maskiner genom en tidsperiodisk lösare, tillgänglig i AC/DC Module. Det möjliggör också multifysisk motoranalys med akustik, strukturmekanik, multikroppsdynamik och värmeöverföring, samt gör det möjligt att köra optimeringsstudier för att hitta nya motorkonstruktioner.

"Den nya lösningsmetoden gör en viktig grupp av elmotorsimuleringar flera storleksordningar snabbare", säger Durk de Vries, teknisk produktchef för AC/DC Module på COMSOL. "Detta är avgörande för optimering av elmotordesign, där en balans mellan strukturella, termiska och elektromagnetiska fenomen är avgörande."

title="" alt="Användargränssnittet i COMSOL Multiphysics som visar Model Builder med noden för magnetiska krafter och roterande maskiner; motsvarande fönster för inställningar; och två grafikfönster som visar två motorer respektive en 1D-plot."

Multifysikanalys av en inre permanentmagnetmotor (IPM) som kombinerar elektromagnetisk och strukturmekanisk analys.

Förbättrade modelleringsmöjligheter genom hela produktsviten

I version 6.2 kommer användare att upptäcka nya modelleringsfunktioner över hela produktlinjen. Grundläggande funktionalitet, som visualisering och meshing har förbättrats och tilläggsprodukter har utökats och uppdaterats. Version 6.2 lägger också till mer än 100 nya och uppdaterade exempelmodeller, vilket hjälper användare att förbättra sina modelleringsfärdigheter.

Några höjdpunkter från de utökade fysikmodelleringsmöjligheterna innefattar:

  • 7 turbulensmodeller för flöden med höga Mach-tal
  • Realistiska frekvensberoende materialegenskaper för akustiksimuleringar i tidsdomänen
  • Modellering av väteförsprödning i fasta ämnen för bränsleceller, elektrolysörer och korrosion
  • Utökad funktionalitet för skade-, brott- och kontaktmodellering
  • Lättanvända specifika absorptionsberäkningar för vävnadssimuleringar i RF-området
  • Analys av ljusutbredning i flytande kristaller
  • Lokala väderdata för temperatur och tryck i simuleringar, baserat på GPS-positionering

title="" alt="En modell av ett flygplan som visar radartvärsnittet i Thermal Wave-färgtabellen"

Boundary Element-metoden (BEM), som här används för en beräkning av radartvärsnittet, är nu upp till 7 gånger snabbare.

Med den senaste versionen befäster COMSOL Multiphysics® sin ställning som en ledande programvara för multifysiksimulering med oöverträffade fysikmodellerings- och simuleringsmöjligheter i en integrerad mjukvarumiljö. Stödet för att bygga, underhålla och kompilera fristående simuleringsappar har utökats avsevärt, vilket ger fler medarbetare och kunder tillgång till modellering och simuleringar.

För en fördjupad inblick i den senaste versionen, se höjdpunkterna i version 6.2. Läs även denna bloggpost som ger en introduktion till COMSOL Multiphysics® 6.2 och en översikt över hur modelleringen förenklats och förbättrats.

Tillgängligt nu

COMSOL Multiphysics®, COMSOL Server™, och COMSOL Compiler™ stödjer följande operativsystem: Windows®, Linux®, och macOS.

Ladda ned COMSOL® version 6.2

Om COMSOL

COMSOL är en global leverantör av simuleringsprogramvara för produktdesign och forskning till företag, forskningslabb och universitet. Dess COMSOL Multiphysics®-produkt är en integrerad mjukvarumiljö för att skapa fysikbaserade modeller och simuleringsappar. En särskild styrka är dess förmåga att simulera kopplade eller multifysiska fenomen. Tilläggsprodukter utökar simuleringsplattformen för elektromagnetik, strukturmeknik, akustik, CFD, värmeöverföring och kemiska tillämpningar. Gränssnittsverktyg möjliggör integration av COMSOL Multiphysics®-simuleringar med alla större beräknings- och CAD-verktyg på CAE-marknaden. Simuleringsexperter litar på COMSOL Compiler™ och COMSOL Server™ för att distribuera applikationer till sina designteam, tillverkningsavdelningar, testlaboratorier och kunder över hela världen. COMSOL grundades 1986 och har 17 kontor över hela världen och använder ett nätverk av distributörer för att nå alla marknader.

COMSOL, COMSOL Multiphysics, COMSOL Compiler, and COMSOL Server are either registered trademarks or trademarks of COMSOL AB.