Akustiksimuleringar i COMSOL Multiphysics ® - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 12 maj 2022

Back to Events Calendar

Akustikmodellering används både för att analysera ljudproduktion i till exempel, högtalare, ultraljudsgivare, och ljud från mekaniska vibrationer men även för att beräkna fortplantning och dämpning i bland annat ljuddämpare, byggnadsakustik och hörselskydd. Oförstörande provning, sonar, och flödessensorer är också vanliga tillämpningar som man med fördel kan analysera med simulering.

Tycker du att något av detta låter intressant? Eller har du andra akustikrelaterade funderingar? Då är du mer än välkommen att delta på vårt webinarium! Vi kommer att diskutera COMSOL Multiphysics funktionalitet för modellering av tryckakustik, akustik-strukturinteraktion, aeroakustik, termoviskös akustik samt geometrisk akustik. Genom en live-demo av en piezoelektrisk givare får du se hur man använder programmet. För den som vill kommer det att erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Register for Akustiksimuleringar i COMSOL Multiphysics ®

To register for the event, please create a new account or log into your existing account. You will need a COMSOL Access account to attend Akustiksimuleringar i COMSOL Multiphysics ®.

For registration questions or more information contact info-se@comsol.com.

Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

This is a recording of a webinar that originally aired on 12 maj 2022