Simulering av halvledare med COMSOL Multiphysics® - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 5 maj 2022

Back to Events Calendar

Välkommen till ett webinar som handlar om simulering av fysiken i halvledare och halvledarkomponenter. I webinaret kommer vi att förklara vad en halvledare är och vad de är bra till och vi kommer också att göra en demonstration av hur en solcell, en lysdiod och en transistor fungerar. Dessutom kommer Attila Fülöp från Nvidia visa hur de använder Semiconductor Module i sin produktutveckling. Webinaret passar bra för både vetgiriga studenter som seniora forskare av halvledarkomponter.

Register for Simulering av halvledare med COMSOL Multiphysics®

To register for the event, please create a new account or log into your existing account. You will need a COMSOL Access account to attend Simulering av halvledare med COMSOL Multiphysics®.

For registration questions or more information contact info-se@comsol.com.

Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

This is a recording of a webinar that originally aired on 5 maj 2022