Simulering av varme og fukttransport i elektronikk – 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 3. september 2021

Back to Events Calendar

Fukt er vanligvis uønsket i elektronikksystemer, men er ofte vanskelig å unngå. Hvordan kan vi beregne risiko for kondensering, og dermed lage design som minimerer denne? I dette 18 minutters webinaret viser vi hvordan samspillet mellom fukt-, varme- og lufttransport i elektronikksystemer kan simuleres i COMSOL Multiphysics®. Temaer for webinaret vil være:

  • Introduksjon til COMSOL Multiphysics® og funksjonaliteten for simulering av varme og fukttransport.
  • Modelleringseksempler:
    • Evaporative cooling og effekten av latent varme ved fordamping
    • Condensation in electronic device

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra PC, nettbrett eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

Ønsker du selv å utforske COMSOL Multiphysics®? Delta på vår webworkshop 24. september, mer informasjon finner du her.

The webinar will be held in Norwegian, but with slides in English. If you would like to know more of the content of the webinar or to discuss this or other topics you are more than welcome to contact me.

Register for Simulering av varme og fukttransport i elektronikk – 18 min webinar

To register for the event, please create a new account or log into your existing account. You will need a COMSOL Access account to attend Simulering av varme og fukttransport i elektronikk – 18 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Erlend Kristiansen
Applikasjonsingeniør

Erlend Kristiansen jobber som applikasjonsingeniør hos COMSOL i Norge. Han tok i 2000 en mastergrad ved NTNU innen teknisk kybernetikk. Erlend starta i COMSOL i 2012, og har tidligere arbeidet både ved universitetet og forskjellige teknologibedrifter i Trondheim.