Simulering av kemisk reaktionsteknik med COMSOL Multiphysics® - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 23 juni 2022

Back to Events Calendar

Kemiska reaktioner kopplat till masstransport är viktiga i alla möjliga industriella sammanhang, såsom livsmedelstillverkning, halvledare, härdning av plaster, vattenrening, batterier, och förbränning. I det här webinaret visar vi hur man gör en simuleringsmodell av kemiska reaktioner i en kemisk reaktor.

Register for Simulering av kemisk reaktionsteknik med COMSOL Multiphysics®

To register for the event, please create a new account or log into your existing account. You will need a COMSOL Access account to attend Simulering av kemisk reaktionsteknik med COMSOL Multiphysics®.

For registration questions or more information contact info-se@comsol.com.

Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

This is a recording of a webinar that originally aired on 23 juni 2022